Aviation Job Search - from the best companies in the world.
career builder, aviation jobs for pilots, cabin crew, support team. Companies - post a job, search the employee database, request candidate search, use our premium membership.
Aviation Recruitment and Aviation Jobs
What you can find at our website: Jobsearch for candidates - copy and paste your CV, receive jobs by email, apply for jobs view examples of Aviation Jobs
Tìm Kiếm Việc Làm | Bản tin hàng không | Giới thiệu | Candidates - Add Your Resume | Recruiters - Post a Job | Sitemap |
Best Aviation Jobs
Đăng nhập:
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Best Aviation Jobs

Phần dành cho Các Ứng Viên
Đăng ký Miễn Phí
Thông báo công việc bằng email
Tìm Kiếm Việc Làm
Xem Tất Cả Công Việc
Thêm Hồ Sơ
Dành cho nhà tuyển dụng
Đăng tuyển
Xem hồ sơ
Những Hồ Sơ mới nhất qua E-Mail
Yêu cầu tìm kiếm ứng viên
Số ngày tuyển dụng phi hành đoàn
Advertise with us
Ngành nghề hàng đầu
Ngành nghề hàng đầu
Khảo sát của ngày hôm nay:
 Vietnamese
Đăng tin - ACI Airport Health Zertifikat: Flughafen München erhält Auszeichnung
ACI Airport Health Zertifikat: Flughafen München erhält Auszeichnung für Umsetzung von Gesundheitsmaßnahmen
05 February 2021

https://www.lifepr.de

ACI Airport Health Zertifikat: Flughafen München erhält Auszeichnung für Umsetzung von Gesundheitsmaßnahmen

"Der Flughafenverband ACI World hat den Flughafen München für sein  Engagement gegen die weitere Ausbreitung der Covid-19-Pandemie ausgezeichnet: Das „ACI Airport Health Zertifikat“ bestätigt dem Flughafen München die erfolgreiche Umsetzung von effektiven Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen im Einklang mit den Empfehlungen der ICAO Council‘s Aviation Recovery Task Force und dem gemeinsamen EASA/ECDC-Luftfahrtsicherheitsprotokoll."..weiter lesen unter:

https://www.lifepr.de/pressemitteilung/flughafen-muenchen-gmbh/ACI-Airport-Health-Zertifikat-Flughafen-Muenchen-erhaelt-Auszeichnung-fuer-Umsetzung-von-Gesundheitsmassnahmen/boxid/832878

 

Nhận các công việc mới nhất từ RSS:
Công Việc RSS
RSS Jobs - Germany:
RSS Jobs - Germany
RSS Jobs - The Netherlands:
RSS Jobs - The Netherlands
RSS Jobs - Belgium:
RSS Jobs - Belgium
Bản tin