Aviation Job Search - from the best companies in the world.
career builder, aviation jobs for pilots, cabin crew, support team. Companies - post a job, search the employee database, request candidate search, use our premium membership.
Aviation Recruitment and Aviation Jobs
What you can find at our website: Jobsearch for candidates - copy and paste your CV, receive jobs by email, apply for jobs view examples of Aviation Jobs
Tìm Kiếm Việc Làm | Bản tin hàng không | Giới thiệu | Candidates - Add Your Resume | Recruiters - Post a Job | Sitemap |
Best Aviation Jobs
Đăng nhập:
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Best Aviation Jobs

Phần dành cho Các Ứng Viên
Đăng ký Miễn Phí
Thông báo công việc bằng email
Tìm Kiếm Việc Làm
Xem Tất Cả Công Việc
Thêm Hồ Sơ
Dành cho nhà tuyển dụng
Đăng tuyển
Xem hồ sơ
Những Hồ Sơ mới nhất qua E-Mail
Yêu cầu tìm kiếm ứng viên
Số ngày tuyển dụng phi hành đoàn
Advertise with us
Ngành nghề hàng đầu
Ngành nghề hàng đầu
Khảo sát của ngày hôm nay:
 Vietnamese
About Us
Best Aviation Jobs
 

www.best-aviation-jobs.com là một cổng thông tin trực tuyến đem đến các việc làm hàng không và con người hàng không. Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ các doanh nghiệp hàng không, nhân viên, những người làm nghề tự do và các công ty có cơ hội trao đổi việc làm và hồ sơ một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Nhận thức của chúng tôi là dựa trên nhiều năm tham gia hoạt động trong các dịch vụ trực tuyến ngành hàng không. Chúng tôi theo dõi và đáp ứng với những thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự hàng không và cung cấp cho khách hàng của chúng tôi đúng người, đúng nơi vào đúng thời điểm.

Mục Tiêu:

Mục Tiêu của chúng tôi là trở thành cổng thông tin có dữ liệu hồ sơ xin việc và công việc hàng không được sử dụng phổ biến và rộng rãi nhất trên mạng điện tử.

Nhiệm vụ:

Chúng tôi duy trì một dữ liệu lớn và mới nhất về các chuyên viên ngành hàng không và những chuyên viên làm nghề tự do.
Chúng tôi cho phép các Nhà Quản Lý Nhân Sự của Hãng Hàng Không, Sân Bay và các Công Ty Hàng Không để:

 
  • Đăng các cơ hội việc làm của họ một cách dễ dàng và nhanh chóng
  • Tìm kiếm trong dữ liệu và tìm các ứng cử viên phù hợp nhất
  • Đem lại lợi nhuận từ các dịch vụ  tìm kiếm ứng cử viên tìm kiếm của chúng tôi

Chúng tôi hoạt động theo những tiêu chuẩn cao nhất trong mọi các mối quan hệ với khách hàng, các chuyên viên, nhà cung ứng và cộng đồng địa phương.
Nhận các công việc mới nhất từ RSS:
Công Việc RSS
RSS Jobs - Germany:
RSS Jobs - Germany
RSS Jobs - The Netherlands:
RSS Jobs - The Netherlands
RSS Jobs - Belgium:
RSS Jobs - Belgium
Bản tin