Aviation Job Search - from the best companies in the world.
career builder, aviation jobs for pilots, cabin crew, support team. Companies - post a job, search the employee database, request candidate search, use our premium membership.
Aviation Recruitment and Aviation Jobs
What you can find at our website: Jobsearch for candidates - copy and paste your CV, receive jobs by email, apply for jobs view examples of Aviation Jobs
Tìm Kiếm Việc Làm | Bản tin hàng không | Giới thiệu | Candidates - Add Your Resume | Recruiters - Post a Job | Sitemap |
Best Aviation Jobs
Đăng nhập:
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Best Aviation Jobs

Phần dành cho Các Ứng Viên
Đăng ký Miễn Phí
Thông báo công việc bằng email
Tìm Kiếm Việc Làm
Xem Tất Cả Công Việc
Thêm Hồ Sơ
Dành cho nhà tuyển dụng
Đăng tuyển
Xem hồ sơ
Những Hồ Sơ mới nhất qua E-Mail
Yêu cầu tìm kiếm ứng viên
Số ngày tuyển dụng phi hành đoàn
Advertise with us
Ngành nghề hàng đầu
Ngành nghề hàng đầu
Khảo sát của ngày hôm nay:
 Vietnamese
Recruiters
Best Aviation Jobs
 
Những Dịch Vụ của chúng tôi:


Đăng Báo:
Dịch vụ này là hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể sử dụng tính năng này và đẩy
mạnh mục tiêu mới
của bạn hoặc các dịch vụ mới cũng như những thành tựu và các chương trình khuyến mãi trong công ty của bạn. Quản trị Web của chúng tôi sẽ duyệt tin tức của bạn trong vòng 24 giờ.
Chúng tôi đảm bảo rằng
những nhà quyết định quanh thế giới hàng không sẽ xem tin tức của bạn! *
Đăng Việc Làm: *

Kể từ ngày đăng ký, bạn sẽ có khoảng thời gian dùng thử 1 tháng với vai trò là Người Sử Dụng Ưu Tiên.
Trong thời gian dùng thử, bạn có thể
đăng việc làm không giới hạn miễn phí. Vui lòng sử dụng nút:
"
Đăng việc làm – Người Sử Dụng
Ưu Tiên".
Nếu
có người nộp đơn cho công việc của bạn điều đó có nghĩa bạn sẽ nhận được các hồ sơ, bao gồm tất cả các chi tiết liên lạc. Sau thời gian thử nghiệm kết thúc, bạn có thể yêu cầu gia hạn Thành Viên 
Ưu Tiên của bạn.
Sau khi thời gian dùng thử, bạn có thể
đăng từng việc làm một bằng cách sử dụng hệ thống thanh toán của chúng tôi hoặc bạn có thể gửi cho chúng tôi yêu cầu báo giá - 1 năm Thành Viên
Ưu Tiên. Chúng tôi sẽ đáp ứng một bản báo giá tốt nhất cho phép bạn đăng các công việc không giới hạn và xem các thông tin liên lạc không giới hạn trong một năm.*


Bản Tin Việc
Làm
: *

Bản
Tin Việc Làm của chúng tôi được gửi đi cứ sau ba ngày đến hàng ngàn ứng viên tiềm năng. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.

Việc Làm:

Nếu bạn muốn
việc làm của bạn được liệt kê ở vị trí việc làm đầu trang, xin vui lòng gửi yêu cầu  cho chúng tôi tại: [email protected]. Xin cho biết công việc mà bạn muốn được liệt kê ở vị trí hàng đầu. Đây là dịch vụ phải thanh toán. Giá sẽ phụ thuộc vào có bao nhiêu công việc bạn muốn được liệt kê là công việc đầu trang. *


Tìm kiếm dữ liệu: *

Bạn có thể xem hồ sơ cá nhân của các ứng cử viên
đã đăng ký trong dữ liệu của chúng tôi. Tuy nhiên nếu bạn muốn xem các chi tiết liên lạc bạn phải sử dụng nút ở cuối của hồ sơ " Mua thông tin liên lạc". Nếu bạn muốn truy cập không giới hạn vào dữ liệu, vui lòng gửi yêu cầu của bạn cho chúng tôi  tại: [email protected] và chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24 giờ.*
Yêu cầu Tìm Kiếm Ứng Cử Viên:
*

Hãy gửi cho chúng tôi yêu cầu Tìm Kiếm Ứng Cử Viên  của bạn và chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm các ứng cử viên thích hợp nhất cho các vị trí mở rộng của bạn. Thông qua các văn phòng đại diện và GSA của chúng tôi trên toàn thế giới để chúng tôi có thể tìm kiếm các ứng cử viên tiềm năng trên toàn thế giới.


Tuyển dụng phi hành đoàn/phi công:*

Nếu bạn muốn tổ chức các cuộc phỏng vấn ở bất kỳ quốc gia nào mà bạn không có nhiều kinh nghiệm, hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Chiến dịch của bạn từ A đến Z!*

Cho thuê phi hành đoàn/ phi công:

Chúng tôi cung cấp các giải pháp (cho thuê phi hành đoàn) cả lâu dài và tạm thời để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí cho tổ chức của bạn.
Nhận các công việc mới nhất từ RSS:
Công Việc RSS
RSS Jobs - Germany:
RSS Jobs - Germany
RSS Jobs - The Netherlands:
RSS Jobs - The Netherlands
RSS Jobs - Belgium:
RSS Jobs - Belgium
Bản tin