Aviation Job Search - from the best companies in the world.
career builder, aviation jobs for pilots, cabin crew, support team. Companies - post a job, search the employee database, request candidate search, use our premium membership.
Aviation Recruitment and Aviation Jobs
What you can find at our website: Jobsearch for candidates - copy and paste your CV, receive jobs by email, apply for jobs view examples of Aviation Jobs
Tìm Kiếm Việc Làm | Bản tin hàng không | Giới thiệu | Candidates - Add Your Resume | Recruiters - Post a Job | Sitemap |
Best Aviation Jobs
Đăng nhập:
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Best Aviation Jobs

Phần dành cho Các Ứng Viên
Đăng ký Miễn Phí
Thông báo công việc bằng email
Tìm Kiếm Việc Làm
Xem Tất Cả Công Việc
Thêm Hồ Sơ
Dành cho nhà tuyển dụng
Đăng tuyển
Xem hồ sơ
Những Hồ Sơ mới nhất qua E-Mail
Yêu cầu tìm kiếm ứng viên
Số ngày tuyển dụng phi hành đoàn
Advertise with us
Ngành nghề hàng đầu
Ngành nghề hàng đầu
Khảo sát của ngày hôm nay:
 Vietnamese
Best Aviation Jobs
Best Aviation Jobs
rất nhiều lời khuyên cho cuộc phỏng vấn mà bạn thể đọc trên mạng. Hầu hết các lời khuyên nói chung tương tự. Chúng tôi đã hỏi 10 Giám Đốc Nhân Sự khác nhau để cho lời khuyên phỏng vấn của họ. Dưới đây một bản tóm tắt của những gì họ nói:

1. Thu thập càng nhiều thông tin về công ty càng tốt. (quy mô, hoạt động, nhiệm vụ, tầm nhìn, văn phòng số lượng nhân viên).
2. Hãy tưởng tượng bạn đang làm việc cho công ty này và suy nghĩ về cách bạn có thể đóng góp cho sự thành công của doanh nghiệp. Chia sẻ suy nghĩ của bạn trong cuộc phỏng vấn.
3. Bạn đem theo tất cả các văn bằng giấy chứng nhận gốc cùng với một bản sao hồ sơ xin việc của bạn.
4. Khi đi phỏng vấn đừng nghĩ rằng công việc quan trọng như thế nào đối với bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang đi tới một cuộc gặp mặt với bạn bè với người mà bạn sẽ thảo luận về các vấn đề chuyên môn.
5. Đúng giờ! Hoặc, nếu bạn thấy sẽ bị trễ, hãy gọi cho người đã mời bạn tham gia cuộc phỏng vấn.
6. Hãy đảm bảo cách ăn mặc chuyên nghiệp
7. Không uống rượu hoặc ăn tỏi trước đó.
8. Tập trung và lắng nghe cẩn thận các câu hỏi
9. Không đưa ra các câu trả lời ngắn "Có", "Không". Hãy cố gắng đưa ra các ví dụ từ kinh nghiệm trước đây của bạn.
10. Nếu
hơn một người phỏng vấn bạn, hãy cố gắng giữ liên lạc bằng mắt với tất cả họ.
11. Đừng phàn nàn về công việc trước đây, ông chủ của bạn và các đồng nghiệp. Cố gắng đưa ra những câu trả lời độc lập.
12. Đừng đưa ra những câu nói tổng quát như "người Anh thì ... hay người Đức thì ...."
13. Tránh bất kỳ cuộc thảo luận liên quan đến vấn đề tôn giáo
14. Tắt điện thoại di động của bạn
15. Luôn luôn chào người phỏng bằng tên họ của họ và cố gắng phát âm một cách chính xác

16. Hãy nhiệt tình và biểu hiện trong cách trả lời  ngôn ngữ cơ thể
của bạn
Nhận các công việc mới nhất từ RSS:
Công Việc RSS
RSS Jobs - Germany:
RSS Jobs - Germany
RSS Jobs - The Netherlands:
RSS Jobs - The Netherlands
RSS Jobs - Belgium:
RSS Jobs - Belgium
Bản tin