Aviation Job Search - from the best companies in the world.
career builder, aviation jobs for pilots, cabin crew, support team. Companies - post a job, search the employee database, request candidate search, use our premium membership.
Aviation Recruitment and Aviation Jobs
What you can find at our website: Jobsearch for candidates - copy and paste your CV, receive jobs by email, apply for jobs view examples of Aviation Jobs
Tìm Kiếm Việc Làm | Bản tin hàng không | Giới thiệu | Candidates - Add Your Resume | Recruiters - Post a Job | Sitemap |
Best Aviation Jobs
Đăng nhập:
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Best Aviation Jobs

Phần dành cho Các Ứng Viên
Đăng ký Miễn Phí
Thông báo công việc bằng email
Tìm Kiếm Việc Làm
Xem Tất Cả Công Việc
Thêm Hồ Sơ
Dành cho nhà tuyển dụng
Đăng tuyển
Xem hồ sơ
Những Hồ Sơ mới nhất qua E-Mail
Yêu cầu tìm kiếm ứng viên
Số ngày tuyển dụng phi hành đoàn
Advertise with us
Ngành nghề hàng đầu
Ngành nghề hàng đầu
Khảo sát của ngày hôm nay:
 Vietnamese
Crew Recruitment Days
Best Aviation Jobs

Chúng tôi có thể tổ chức những ngày tuyển dụng qua hệ thống hàng không mở rộng ở mọi quốc gia.

        Gồm các bước:

  • Bạn gửi cho chúng tôi thông tin về nhu cầu công ty bạn tới những thành phố mà bạn muốn mời các ứng viên
  • Trong 2 ngày làm việc, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một bản báo giá tham khảo
  • Đội ngũ CNTT của chúng tôi tạo một trang web với thiết kế công ty của bạn để sử dụng cho những ngày tuyển dụng
  • Cùng với bạn, chúng tôi thiết lập chương trình và hẹn ngày cho các cuộc phỏng vấn
  • Chúng tôi chọn trước các ứng viên - đội ngũ của chúng tôi sẽ thực hiện cuộc phỏng vấn
  • Tổ chức và mời các ứng cử viên được lựa chọn trước cho các cuộc phỏng vấn lần thứ hai

     
 
      Các cuộc phỏng vấn lần thứ hai - Quản Lý Nhân Sự từ công ty của bạn sẽ gặp trực tiếp các ứng cử viên

    Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi:
[email protected]
Nhận các công việc mới nhất từ RSS:
Công Việc RSS
RSS Jobs - Germany:
RSS Jobs - Germany
RSS Jobs - The Netherlands:
RSS Jobs - The Netherlands
RSS Jobs - Belgium:
RSS Jobs - Belgium
Bản tin