Aviation Job Search - from the best companies in the world.
career builder, aviation jobs for pilots, cabin crew, support team. Companies - post a job, search the employee database, request candidate search, use our premium membership.
Aviation Recruitment and Aviation Jobs
What you can find at our website: Jobsearch for candidates - copy and paste your CV, receive jobs by email, apply for jobs view examples of Aviation Jobs
Tìm Kiếm Việc Làm | Bản tin hàng không | Giới thiệu | Candidates - Add Your Resume | Recruiters - Post a Job | Sitemap |

Ngôn ngữ : Vietnamese Nghề nghiệp : Urgently Looking for Saudi Nationals for projects in Neom
Chi tiết Công ty : MT GlobalExperts
Quốc gia: Germany
Thành phố: Frankfurt
Trách nhiệm For one of our clients we are looking for Saudi Nationals for the following positions: Government relations Senior Government relations officer HR Admin Officer Timekeeper officer
Yêu cầu kỹ năng Please send your CV to: [email protected]
Urgently Looking for Saudi Nationals for projects in Neom ,
Đăng nhập:
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Best Aviation Jobs

Phần dành cho Các Ứng Viên
Đăng ký Miễn Phí
Thông báo công việc bằng email
Tìm Kiếm Việc Làm
Xem Tất Cả Công Việc
Thêm Hồ Sơ
Dành cho nhà tuyển dụng
Đăng tuyển
Xem hồ sơ
Những Hồ Sơ mới nhất qua E-Mail
Yêu cầu tìm kiếm ứng viên
Số ngày tuyển dụng phi hành đoàn
Advertise with us
Ngành nghề hàng đầu
Ngành nghề hàng đầu
Khảo sát của ngày hôm nay:
 Vietnamese
Urgently Looking for Saudi Nationals for projects in Neom ,
officer government relations
Share this job
Nghề nghiệp

Urgently Looking for Saudi Nationals for projects in Neom


Ngôn ngữ công việc

English


Chi tiết việc làm
Loại công việc: Toàn thời gian

Mức lương To be Discussed

Quốc gia: Saudi Arabia

Thành phố: Chưa được xác định

Trách nhiệm
For one of our clients we are looking for Saudi Nationals for the following positions:

Government relations Senior
Government relations officer
HR Admin Officer
Timekeeper officerYêu cầu kỹ năng
Please send your CV to:

[email protected]Bạn phải đăng ký tên đăng nhập để nộp đơn cho công việc này.
Vui lòng đăng ký trước ở đây. Dịch vụ của chúng tôi được miễn phí cho các ứng viên!
Nếu bạn đã đăng ký, xin vui lòngĐăng nhập tại đây
Gửi công việc này cho bạn bè
* *

* *    *

Xem tất cả các tuyển dụng đã đăng bởi Công ty này

Nhà tuyển dụng Logo Công ty

MT GlobalExperts
Chi tiết Công ty
Tên công ty của bạn Họ tên
MT GlobalExperts Chưa được xác định
Địa chỉ: Quốc gia:
Alte Bogengasse Frankfurt, Germany
Số điện thoại Fax:
-ẩn- -ẩn-
Trang web: Địa chỉ Email:
Chưa được xác định -ẩn-


Giới thiệu

Our company provides consultancy in:
- Searching for aviation experts (all type of positions) world-wide
- Organising Recruiting days (Cabin Crew/Pilots) – world-wide
- Company Assessments and Training needs analysis
- Management and Company Restructuring

We believe that each person can perform excellent in his job but only if he/she is holding the right position. Our aim is to find the most suitable candidates for your open positions and to coach them integrating in your team.

We are able to answer on inquiries for candidate search within 10 working days.
Nhận các công việc mới nhất từ RSS:
Công Việc RSS
RSS Jobs - Germany:
RSS Jobs - Germany
RSS Jobs - The Netherlands:
RSS Jobs - The Netherlands
RSS Jobs - Belgium:
RSS Jobs - Belgium
Bản tin