Aviation Job Search - from the best companies in the world.
career builder, aviation jobs for pilots, cabin crew, support team. Companies - post a job, search the employee database, request candidate search, use our premium membership.
Aviation Recruitment and Aviation Jobs
What you can find at our website: Jobsearch for candidates - copy and paste your CV, receive jobs by email, apply for jobs view examples of Aviation Jobs
Tìm Kiếm Việc Làm | Bản tin hàng không | Giới thiệu | Candidates - Add Your Resume | Recruiters - Post a Job | Sitemap |
Best Aviation Jobs
Đăng nhập:
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Best Aviation Jobs

Phần dành cho Các Ứng Viên
Đăng ký Miễn Phí
Thông báo công việc bằng email
Tìm Kiếm Việc Làm
Xem Tất Cả Công Việc
Thêm Hồ Sơ
Dành cho nhà tuyển dụng
Đăng tuyển
Xem hồ sơ
Những Hồ Sơ mới nhất qua E-Mail
Yêu cầu tìm kiếm ứng viên
Số ngày tuyển dụng phi hành đoàn
Advertise with us
Ngành nghề hàng đầu
Ngành nghề hàng đầu
Khảo sát của ngày hôm nay:
 Vietnamese
Xem công ty
Logo Công ty
Chưa được xác định
Chi tiết Công ty
Tên công ty: Người liên hệ
Lufthansa Technik Landing Gear Services UK Emmanuel agyeman
Địa chỉ: Quốc gia:
Unit 3, Dawley Park, Kestrel Way United Kingdom
Số điện thoại: Fax:
-ẩn- -ẩn-
Trang web: Địa chỉ E-mail:
http://www.ltlgs.com/ -ẩn-
Giới thiệu Lufthansa Technik's Landing Gear Services UK, a 100% subsidiary of Lufthansa Technik AG, provides vast in-house Landing Gear repair and overhaul capabilities at its London based facility.

The company's landing gear portfolio focuses on all of the modern Boeing fleet with a customer base formed from the leading European, Middles-Eastern, African and Asian airlines.

Lufthansa Technik Landing Gear Services holds EASA, FAA, TCCA, CAAC, and JCAB certification and also provides services for hydro-mechanical components, maintains wheels and braking systems and other aircraft components.
Nhận các công việc mới nhất từ RSS:
Công Việc RSS
RSS Jobs - Germany:
RSS Jobs - Germany
RSS Jobs - The Netherlands:
RSS Jobs - The Netherlands
RSS Jobs - Belgium:
RSS Jobs - Belgium
Bản tin