Aviation Job Search - from the best companies in the world.
career builder, aviation jobs for pilots, cabin crew, support team. Companies - post a job, search the employee database, request candidate search, use our premium membership.
Aviation Recruitment and Aviation Jobs
What you can find at our website: Jobsearch for candidates - copy and paste your CV, receive jobs by email, apply for jobs view examples of Aviation Jobs
Tìm Kiếm Việc Làm | Bản tin hàng không | Giới thiệu | Candidates - Add Your Resume | Recruiters - Post a Job | Sitemap |

Ngôn ngữ : Vietnamese Nghề nghiệp : Architect & Developer iOS (80%-100%)
Chi tiết Công ty : Lufthansa Systems FlightNav
Quốc gia: Switzerland
Thành phố: Glattbrugg/Zurich
Trách nhiệm • Develop an iOS application within an aeronautical environment • Together with your team you develop and define the architecture of a continuous integration environment and ensure stable releases of the iOS application • Cooperate with different development locations
Yêu cầu kỹ năng • Degree in Computer Science • A minimum of 3 years of programming experience in mobile development with Objective-C, Swift or C++ • Proven know how in Git, continuous integration, test automation and agile development • Knowledge in application design, UX, iOS connectivity, low level programming and vendor li-brary integration is a plus • Strong English skills (written and spoken) • Team player with good communication skills • Knowledge in the field of aviation is a plus • Swiss or EU national or a holder of a Swiss working permit Please apply online via our career portal: https://www.be-lufthansa.com/de
Architect & Developer iOS (80%-100%) ,
Đăng nhập:
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Best Aviation Jobs

Phần dành cho Các Ứng Viên
Đăng ký Miễn Phí
Thông báo công việc bằng email
Tìm Kiếm Việc Làm
Xem Tất Cả Công Việc
Thêm Hồ Sơ
Dành cho nhà tuyển dụng
Đăng tuyển
Xem hồ sơ
Những Hồ Sơ mới nhất qua E-Mail
Yêu cầu tìm kiếm ứng viên
Số ngày tuyển dụng phi hành đoàn
Advertise with us
Ngành nghề hàng đầu
Ngành nghề hàng đầu
Khảo sát của ngày hôm nay:

I lost my job already.
I still have my job.
I had to change my job.
I might lose my job soon.
» Results
 Vietnamese
Architect & Developer iOS (80%-100%) ,
integration environment continuous programming swiss
Share this job
Nghề nghiệp

Architect & Developer iOS (80%-100%)


Ngôn ngữ công việc

English


Chi tiết việc làm
Loại công việc: Chưa được xác định

Mức lương Chưa được xác định

Quốc gia: Switzerland

Thành phố: Zürich

Trách nhiệm
• Develop an iOS application within an aeronautical environment
• Together with your team you develop and define the architecture of a continuous
integration environment and ensure stable releases of the iOS application
• Cooperate with different development locations


Yêu cầu kỹ năng
• Degree in Computer Science
• A minimum of 3 years of programming experience in mobile development with
Objective-C, Swift or C++
• Proven know how in Git, continuous integration, test automation and agile
development
• Knowledge in application design, UX, iOS connectivity, low level programming
and vendor li-brary integration is a plus
• Strong English skills (written and spoken)
• Team player with good communication skills
• Knowledge in the field of aviation is a plus
• Swiss or EU national or a holder of a Swiss working permit

Please apply online via our career portal: https://www.be-lufthansa.com/de
Bạn phải đăng ký tên đăng nhập để nộp đơn cho công việc này.
Vui lòng đăng ký trước ở đây. Dịch vụ của chúng tôi được miễn phí cho các ứng viên!
Nếu bạn đã đăng ký, xin vui lòngĐăng nhập tại đây
Gửi công việc này cho bạn bè
* *

* *    *

Xem tất cả các tuyển dụng đã đăng bởi Công ty này

Nhà tuyển dụng Logo Công ty

Lufthansa Systems FlightNav
Chi tiết Công ty
Tên công ty của bạn Họ tên
Lufthansa Systems FlightNav Chưa được xác định
Địa chỉ: Quốc gia:
Stelzenstrasse 6-8 Glattbrugg/Zurich, Switzerland
Số điện thoại Fax:
-ẩn- -ẩn-
Trang web: Địa chỉ Email:
http://www.lhsystems.com -ẩn-


Giới thiệu
Lufthansa Systems FlightNav AG, part of Lufthansa Group, is a globally operating IT services company. It produces navigation data, aeronautical charts and innovative navigation applications to support flight operations of more than 200 airlines worldwide. Company was established in Zurich, Switzerland in 1999 and grew from initially 15 to over 180 employees.
Nhận các công việc mới nhất từ RSS:
Công Việc RSS
RSS Jobs - Germany:
RSS Jobs - Germany
RSS Jobs - The Netherlands:
RSS Jobs - The Netherlands
RSS Jobs - Belgium:
RSS Jobs - Belgium
Bản tin