Aviation Job Search - from the best companies in the world.
career builder, aviation jobs for pilots, cabin crew, support team. Companies - post a job, search the employee database, request candidate search, use our premium membership.
Aviation Recruitment and Aviation Jobs
What you can find at our website: Jobsearch for candidates - copy and paste your CV, receive jobs by email, apply for jobs view examples of Aviation Jobs
Tìm Kiếm Việc Làm | Bản tin hàng không | Giới thiệu | Candidates - Add Your Resume | Recruiters - Post a Job | Sitemap |

Ngôn ngữ : Vietnamese Nghề nghiệp : QR19945 - Claims Administrator | Hamad International Airport | Doha
Chi tiết Công ty : Hamad International Airport
Quốc gia: Qatar
Thành phố: Doh
Trách nhiệm The Claims Administrator role is coordinating the various and certificates needed to peruse an active claim with the insurance company. Ensuring a speedy and early notification to the insurance company of an incident at the airport involving damage to property and personal injury resulting in personal claim. will work closely with the finance department, airport management and airport stakeholders, will receive coordinate, and chase late submittal of the required documentation, for conveyance to insurance company. 
Yêu cầu kỹ năng Essential:  Notes: 1. Resume / CV 2. Copy of Highest Educational Certificate 3. Copy of Passport
QR19945 - Claims Administrator | Hamad International Airport | Doha ,
Đăng nhập:
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Best Aviation Jobs

Phần dành cho Các Ứng Viên
Đăng ký Miễn Phí
Thông báo công việc bằng email
Tìm Kiếm Việc Làm
Xem Tất Cả Công Việc
Thêm Hồ Sơ
Dành cho nhà tuyển dụng
Đăng tuyển
Xem hồ sơ
Những Hồ Sơ mới nhất qua E-Mail
Yêu cầu tìm kiếm ứng viên
Số ngày tuyển dụng phi hành đoàn
Advertise with us
Ngành nghề hàng đầu
Ngành nghề hàng đầu
Khảo sát của ngày hôm nay:
 Vietnamese
QR19945 - Claims Administrator | Hamad International Airport | Doha ,
airport insurance personal claim
Share this job
Nghề nghiệp

QR19945 - Claims Administrator | Hamad International Airport | Doha


Ngôn ngữ công việc

English


Chi tiết việc làm
Loại công việc: Chưa được xác định

Mức lương Chưa được xác định

Quốc gia: Qatar

Thành phố: Doha

Trách nhiệm
The Claims Administrator role is coordinating the various and certificates needed to peruse an active claim with the insurance company. Ensuring a speedy and early notification to the insurance company of an incident at the airport involving damage to property and personal injury resulting in personal claim. will work closely with the finance department, airport management and airport stakeholders, will receive coordinate, and chase late submittal of the required documentation, for conveyance to insurance company. 

Yêu cầu kỹ năng
Essential: 

Notes:

1. Resume / CV
2. Copy of Highest Educational Certificate
3. Copy of Passport


Gửi công việc này cho bạn bè
* *

* *    *

Xem tất cả các tuyển dụng đã đăng bởi Công ty này

Nhà tuyển dụng Logo Công ty

Hamad International Airport
Chi tiết Công ty
Tên công ty của bạn Họ tên
Hamad International Airport Chưa được xác định
Địa chỉ: Quốc gia:
PO Box 22550 Doha Qatar Doh, Qatar
Số điện thoại Fax:
-ẩn- -ẩn-
Trang web: Địa chỉ Email:
http://dohahamadairport.com -ẩn-


Giới thiệu

Hamad International Airport (HIA) is the hub for the rapidly expanding international Qatar Airways network. Open 24/7 and located just five km from Doha's city centre, the airport is used by more than 35 regional and international airlines. It is also home to the world’s only terminal dedicated to Qatar Airways First and Business Class passengers.
Nhận các công việc mới nhất từ RSS:
Công Việc RSS
RSS Jobs - Germany:
RSS Jobs - Germany
RSS Jobs - The Netherlands:
RSS Jobs - The Netherlands
RSS Jobs - Belgium:
RSS Jobs - Belgium
Bản tin