Aviation Job Search - from the best companies in the world.
career builder, aviation jobs for pilots, cabin crew, support team. Companies - post a job, search the employee database, request candidate search, use our premium membership.
Aviation Recruitment and Aviation Jobs
What you can find at our website: Jobsearch for candidates - copy and paste your CV, receive jobs by email, apply for jobs view examples of Aviation Jobs
Tìm Kiếm Việc Làm | Bản tin hàng không | Giới thiệu | Candidates - Add Your Resume | Recruiters - Post a Job | Sitemap |

Ngôn ngữ : Vietnamese Nghề nghiệp : Ab Initio Pilot Training Program with KingAir / A320 Type Rating and Hours Building Options
Chi tiết Công ty : JetAir77 Aviation Training Centre
Quốc gia: Philippines
Thành phố: Cebu
Trách nhiệm Complete Flight Training Programe with Options of Building Jet/Turbo engine Hours Starting your career as either an ab initio cadet pilot, you will undergo a rigorous training program to equip yourself with the highest flying standards. Minimum Requirments :- Over 18 years Old Education:- Higher or Secondary Physical Status :- Valid Class 1 Training Fees are Inclusive of: CAAP Class II/1 Medical Certificates License Fees English Language Proficiency Exam* NTC Radio Telephony Exam* Study Materials + 3 Sets of Uniform Accomodation :-Dormitory (4-Sharing) Pilot Kit and Uniforms Checkride Fee Admin Fee The course structure is composed of the following syllabus and study break down by subject: Air Law Navigation and Radio-navigation Meteorology Human Performance VFR & IFR Communications (English) Operational Procedures Principles of Flight Performance, Flight Planning and Mass & Balance Aircraft General Knowledge (systems & instrumentation) Local Flight Rules Training Programe :- Ground School :- PPL/CPL/EQC /IR Simulator Training is 100 hours Flight Training Programe :- Cessna 152 140+00 Hours Beechcraft Sieera 20+00 hours Simulator Training 20 + hours PA-34-200T / PA -23-250 10+00 hours Complete Cost of CPL/IR /MER including Transportation ,Study Material,Pilot Kit and Uniform ,examination Fees is 45,000$ As we know the Price is High ,so we have Installments for Paying the Training Fees. Upon completion of Training we have Option of Flight Instructor Rating with Job Contract Consideration,. We also Offer Ab Initio Pilot Training Programe with King Air B200 Type Rating and Hours Building / Airbus A320 Type Rating and Line Training. Thank you once again
Yêu cầu kỹ năng Minimum Requirments :- Over 18 years Old Education:- Higher or Secondary Physical Status :- Valid Class 1
Ab Initio Pilot Training Program with KingAir / A320 Type Rating and Hours Building Options ,
Đăng nhập:
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Best Aviation Jobs

Phần dành cho Các Ứng Viên
Đăng ký Miễn Phí
Thông báo công việc bằng email
Tìm Kiếm Việc Làm
Xem Tất Cả Công Việc
Thêm Hồ Sơ
Dành cho nhà tuyển dụng
Đăng tuyển
Xem hồ sơ
Những Hồ Sơ mới nhất qua E-Mail
Yêu cầu tìm kiếm ứng viên
Số ngày tuyển dụng phi hành đoàn
Advertise with us
Ngành nghề hàng đầu
Ngành nghề hàng đầu
Khảo sát của ngày hôm nay:

Yes
No
Not sure
» Results
 Vietnamese
Ab Initio Pilot Training Program with KingAir / A320 Type Rating and Hours Build
flight fees pilot programe study class radio exam* uniform navigation simulator secondary requirments initio building
Share this job
Nghề nghiệp

Ab Initio Pilot Training Program with KingAir / A320 Type Rating and Hours Building Options


Ngôn ngữ công việc

English


Chi tiết việc làm
Loại công việc: Chưa được xác định

Mức lương Chưa được xác định

Quốc gia: Philippines

Thành phố: Manila

Trách nhiệm
Complete Flight Training Programe with Options of Building Jet/Turbo engine Hours

Starting your career as either an ab initio cadet pilot, you will undergo a rigorous training program to equip yourself with the highest flying standards.


Minimum Requirments :-

Over 18 years Old

Education:-
Higher or Secondary

Physical Status :-
Valid Class 1


Training Fees are Inclusive of:
CAAP Class II/1 Medical Certificates
License Fees
English Language Proficiency Exam*
NTC Radio Telephony Exam*
Study Materials + 3 Sets of Uniform
Accomodation :-Dormitory (4-Sharing)
Pilot Kit and Uniforms
Checkride Fee
Admin Fee

The course structure is composed of the following syllabus and study break down by subject:


Air Law
Navigation and Radio-navigation
Meteorology
Human Performance
VFR & IFR Communications (English)
Operational Procedures
Principles of Flight
Performance, Flight Planning and Mass & Balance
Aircraft General Knowledge (systems & instrumentation)
Local Flight Rules

Training Programe :-

Ground School :-
PPL/CPL/EQC /IR Simulator Training is 100 hours


Flight Training Programe :-

Cessna 152 140+00 Hours
Beechcraft Sieera 20+00 hours
Simulator Training 20 + hours
PA-34-200T / PA -23-250 10+00 hours


Complete Cost of CPL/IR /MER including Transportation ,Study Material,Pilot Kit and Uniform ,examination Fees is 45,000$
As we know the Price is High ,so we have Installments for Paying the Training Fees.


Upon completion of Training we have Option of Flight Instructor Rating with Job Contract Consideration,.

We also Offer Ab Initio Pilot Training Programe with King Air B200 Type Rating and Hours Building / Airbus A320 Type Rating and Line Training.


Thank you once again


Yêu cầu kỹ năng

Minimum Requirments :-

Over 18 years Old

Education:-
Higher or Secondary

Physical Status :-
Valid Class 1
Bạn phải đăng ký tên đăng nhập để nộp đơn cho công việc này.
Vui lòng đăng ký trước ở đây. Dịch vụ của chúng tôi được miễn phí cho các ứng viên!
Nếu bạn đã đăng ký, xin vui lòngĐăng nhập tại đây
Gửi công việc này cho bạn bè
* *

* *    *

Xem tất cả các tuyển dụng đã đăng bởi Công ty này

Nhà tuyển dụng
Chi tiết Công ty
Tên công ty của bạn Họ tên
JetAir77 Aviation Training Centre Chưa được xác định
Địa chỉ: Quốc gia:
Mactan Domestic Airport Cebu, Philippines
Số điện thoại Fax:
09151119968 9151119968
Trang web: Địa chỉ Email:
http://JetAir77 Aviation Training Centre info@jetair77aviation.com


Giới thiệu
Chưa được xác định
Nhận các công việc mới nhất từ RSS:
Công Việc RSS
RSS Jobs - Germany:
RSS Jobs - Germany
RSS Jobs - The Netherlands:
RSS Jobs - The Netherlands
RSS Jobs - Belgium:
RSS Jobs - Belgium
Bản tin