Aviation Job Search - from the best companies in the world.
career builder, aviation jobs for pilots, cabin crew, support team. Companies - post a job, search the employee database, request candidate search, use our premium membership.
Aviation Recruitment and Aviation Jobs
What you can find at our website: Jobsearch for candidates - copy and paste your CV, receive jobs by email, apply for jobs view examples of Aviation Jobs
Tìm Kiếm Việc Làm | Bản tin hàng không | Giới thiệu | Candidates - Add Your Resume | Recruiters - Post a Job | Sitemap |

Ngôn ngữ : Vietnamese Nghề nghiệp : Type Rating A320 ,Line Training with 2+ years Communting Contract
Chi tiết Công ty : JetAir77 Aviation Training Centre
Quốc gia: Philippines
Thành phố: Cebu
Trách nhiệm Here is the details of the Complete Program:- Minimum Requirements: Hold a Commercial Pilot with Multi Engine Land Certificate (ME-CPL) Instrument Rating (IR) Minimum English ICAO Level 4 Must be physically and mentally fit Class 1 medical ATPL Frozen All licenses accepted Program Specifications:- - Take Airbus A320 Type Rating from our Collabrated Training Center - Finishing Type Rating , Validation of License are avaliable if needed - Panel Interview with Air Asia and JC International -Sim check in Taiwan -Ground School -Base check -OBS -Line Training 500 hours -Line Check -Release as F/O -+2 years Job Contract Type Rating Specifications :- A. GROUND SCHOOL 12 days /96:00 hours Welcome and Introduction 2 hours CBT: Aircraft Systems Presentation 34:00 CBT:SELF STUDY 24:00 SYSTEM EXAM 2:30 PERF/WGT & BALANCE 6:00 PERF EXAM 2:00 CRM 2:30 APT/FDPT/A/B/C 3:00 APT/FMGS 1-5:5*4 HOURS 20:00 B.SIMULATOR HANDLING PHASE:- 11 DAYS /88:00 Hours FBS-Session Preparation 8:00 hours FBS-Briefing & Debriefing 8:00 hours FBS sessions 1-4,4*4 hours 16:00 hours FFS-Session Preparation 14:00 hours FFS-Briefing & Debriefing 14:00 hours FFS Sessions 1-7:7*4 hours 28 :00 hours C. SKILL TEST PHASE ; 1 Day /6:00 hours Briefing & Debriefing 2:00 hours FFS CHECK RIDE session:1*4 hours 4:00 hours Line Training 500 Specifications :- .Line Training 500 hours .Block 500 hours on Right seat .Duration 7 to 8 months .Base (Thailand/Combodia) .2 sets of Uniform .Manuals .Accomodation .Simulator Screening .Ground school & Base Training .Observation .Job Contract for 2 years (Contract is extendable)
Yêu cầu kỹ năng Valid CPL/IR Valid Medical Level 4 English Proficiency Certificate MCC Course Certificate (If Have) Update CV Assessment Form
Type Rating A320 ,Line Training with 2+ years Communting Contract ,
Đăng nhập:
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Best Aviation Jobs

Phần dành cho Các Ứng Viên
Đăng ký Miễn Phí
Thông báo công việc bằng email
Tìm Kiếm Việc Làm
Xem Tất Cả Công Việc
Thêm Hồ Sơ
Dành cho nhà tuyển dụng
Đăng tuyển
Xem hồ sơ
Những Hồ Sơ mới nhất qua E-Mail
Yêu cầu tìm kiếm ứng viên
Số ngày tuyển dụng phi hành đoàn
Advertise with us
Ngành nghề hàng đầu
Ngành nghề hàng đầu
Khảo sát của ngày hôm nay:

Yes
No
Not sure
» Results
 Vietnamese
Type Rating A320 ,Line Training with 2+ years Communting Contract ,
check specifications debriefing school briefing session sessions preparation simulator exam perf phase
Share this job
Nghề nghiệp

Type Rating A320 ,Line Training with 2+ years Communting Contract


Ngôn ngữ công việc

English


Chi tiết việc làm
Loại công việc: Toàn thời gian

Mức lương Chưa được xác định

Quốc gia: Cambodia

Thành phố: Manila

Trách nhiệm
Here is the details of the Complete Program:-

Minimum Requirements:

Hold a Commercial Pilot with Multi Engine Land Certificate (ME-CPL)

Instrument Rating (IR)

Minimum English ICAO Level 4

Must be physically and mentally fit

Class 1 medical

ATPL Frozen

All licenses acceptedProgram Specifications:-

- Take Airbus A320 Type Rating from our Collabrated Training Center
- Finishing Type Rating , Validation of License are avaliable if needed
- Panel Interview with Air Asia and JC International
-Sim check in Taiwan
-Ground School
-Base check
-OBS
-Line Training 500 hours
-Line Check
-Release as F/O
-+2 years Job Contract


Type Rating Specifications :-

A. GROUND SCHOOL 12 days /96:00 hours
Welcome and Introduction 2 hours
CBT: Aircraft Systems
Presentation 34:00
CBT:SELF STUDY 24:00
SYSTEM EXAM 2:30
PERF/WGT &
BALANCE 6:00
PERF EXAM 2:00
CRM 2:30
APT/FDPT/A/B/C 3:00
APT/FMGS 1-5:5*4 HOURS 20:00B.SIMULATOR HANDLING PHASE:- 11 DAYS /88:00 Hours
FBS-Session Preparation 8:00 hours
FBS-Briefing & Debriefing 8:00 hours
FBS sessions 1-4,4*4 hours 16:00 hours

FFS-Session Preparation 14:00 hours
FFS-Briefing & Debriefing 14:00 hours
FFS Sessions 1-7:7*4 hours 28 :00 hours


C. SKILL TEST PHASE ; 1 Day /6:00 hours
Briefing & Debriefing 2:00 hours
FFS CHECK RIDE
session:1*4 hours 4:00 hoursLine Training 500 Specifications :-

.Line Training 500 hours
.Block 500 hours on Right seat
.Duration 7 to 8 months
.Base (Thailand/Combodia)
.2 sets of Uniform
.Manuals
.Accomodation
.Simulator Screening
.Ground school & Base Training
.Observation
.Job Contract for 2 years (Contract is extendable)

Yêu cầu kỹ năng
Valid CPL/IR
Valid Medical
Level 4 English Proficiency Certificate
MCC Course Certificate (If Have)
Update CV
Assessment FormBạn phải đăng ký tên đăng nhập để nộp đơn cho công việc này.
Vui lòng đăng ký trước ở đây. Dịch vụ của chúng tôi được miễn phí cho các ứng viên!
Nếu bạn đã đăng ký, xin vui lòngĐăng nhập tại đây
Gửi công việc này cho bạn bè
* *

* *    *

Xem tất cả các tuyển dụng đã đăng bởi Công ty này

Nhà tuyển dụng
Chi tiết Công ty
Tên công ty của bạn Họ tên
JetAir77 Aviation Training Centre Chưa được xác định
Địa chỉ: Quốc gia:
Mactan Domestic Airport Cebu, Philippines
Số điện thoại Fax:
09151119968 9151119968
Trang web: Địa chỉ Email:
http://JetAir77 Aviation Training Centre info@jetair77aviation.com


Giới thiệu
Chưa được xác định
Nhận các công việc mới nhất từ RSS:
Công Việc RSS
RSS Jobs - Germany:
RSS Jobs - Germany
RSS Jobs - The Netherlands:
RSS Jobs - The Netherlands
RSS Jobs - Belgium:
RSS Jobs - Belgium
Bản tin