Aviation Job Search - from the best companies in the world.
career builder, aviation jobs for pilots, cabin crew, support team. Companies - post a job, search the employee database, request candidate search, use our premium membership.
Aviation Recruitment and Aviation Jobs
What you can find at our website: Jobsearch for candidates - copy and paste your CV, receive jobs by email, apply for jobs view examples of Aviation Jobs
Tìm Kiếm Việc Làm | Bản tin hàng không | Giới thiệu | Candidates - Add Your Resume | Recruiters - Post a Job | Sitemap |

Ngôn ngữ : Vietnamese Nghề nghiệp : QR16055 - Baggage Handling Shift Supervisor | Hamad International Airport | Doha
Chi tiết Công ty : Hamad International Airport
Quốc gia: Qatar
Thành phố: Doh
Trách nhiệm This role is responsible for all issues in the assigned area related to baggage handling operations on a shift basis. Responsible for ensuring safe, efficient and smooth baggage handling operation in the assigned area from customer experience, OTP and equipment, systems & facilities availability and reliability perspectives. Responsible for providing supervision, guidance and support to assigned stakeholders on a shift basis.
Yêu cầu kỹ năng LEADERSHIP & MANAGEMENT: Notes: 1. Resume / CV 2. Copy of Passport 3. Copy of Highest Educational Certificate
QR16055 - Baggage Handling Shift Supervisor | Hamad International Airport | Doha ,
Đăng nhập:
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Best Aviation Jobs

Phần dành cho Các Ứng Viên
Đăng ký Miễn Phí
Thông báo công việc bằng email
Tìm Kiếm Việc Làm
Xem Tất Cả Công Việc
Thêm Hồ Sơ
Dành cho nhà tuyển dụng
Đăng tuyển
Xem hồ sơ
Những Hồ Sơ mới nhất qua E-Mail
Yêu cầu tìm kiếm ứng viên
Số ngày tuyển dụng phi hành đoàn
Advertise with us
Ngành nghề hàng đầu
Ngành nghề hàng đầu
Khảo sát của ngày hôm nay:

Yes
No
Not sure
» Results
 Vietnamese
QR16055 - Baggage Handling Shift Supervisor | Hamad International Airport | Doha
handling baggage
Share this job
Nghề nghiệp

QR16055 - Baggage Handling Shift Supervisor | Hamad International Airport | Doha


Ngôn ngữ công việc

English


Chi tiết việc làm
Loại công việc: Chưa được xác định

Mức lương Chưa được xác định

Quốc gia: Qatar

Thành phố: Doha

Trách nhiệm
This role is responsible for all issues in the assigned area related to baggage handling operations on a shift basis. Responsible for ensuring safe, efficient and smooth baggage handling operation in the assigned area from customer experience, OTP and equipment, systems & facilities availability and reliability perspectives. Responsible for providing supervision, guidance and support to assigned stakeholders on a shift basis.

Yêu cầu kỹ năng
LEADERSHIP & MANAGEMENT:

Notes:

1. Resume / CV
2. Copy of Passport
3. Copy of Highest Educational Certificate


Gửi công việc này cho bạn bè
* *

* *    *

Xem tất cả các tuyển dụng đã đăng bởi Công ty này

Nhà tuyển dụng Logo Công ty

Hamad International Airport
Chi tiết Công ty
Tên công ty của bạn Họ tên
Hamad International Airport Chưa được xác định
Địa chỉ: Quốc gia:
PO Box 22550 Doha Qatar Doh, Qatar
Số điện thoại Fax:
-ẩn- -ẩn-
Trang web: Địa chỉ Email:
http://dohahamadairport.com -ẩn-


Giới thiệu

Hamad International Airport (HIA) is the hub for the rapidly expanding international Qatar Airways network. Open 24/7 and located just five km from Doha's city centre, the airport is used by more than 35 regional and international airlines. It is also home to the world’s only terminal dedicated to Qatar Airways First and Business Class passengers.
Nhận các công việc mới nhất từ RSS:
Công Việc RSS
RSS Jobs - Germany:
RSS Jobs - Germany
RSS Jobs - The Netherlands:
RSS Jobs - The Netherlands
RSS Jobs - Belgium:
RSS Jobs - Belgium
Bản tin